خیر. با وجود داشتن یک محل ثابت و تاکید بر اینکه آدرس پستی احراز شده‌ی ما برای مکاتبات در سایت اینماد و بخش تماس با ما در سایت عطر بارون وجود دارد. عطر بارون یک فروشگاه اینترنتی است و امکان تست و دریافت حضوری عطر وجود ندارد.