نماد اعتماد الکترونیکی یا همان اینماد هویت صاحب و محل فعالیت کسب وکارهای اینترنتی را احراز می‌نماید. عطر بارون اینماد دارد و می‌توانید آن را در پایین سایت سمت راست، مشاهده بفرمایید و جهت حصول اطمینان از صحت، حتما آن را بررسی کنید. توضیحات بیشتر را می‌توانید در سایت نماد اعتماد الکترونیکی ببینید.