بله. ما موجود و قیمت را به روز آوری می‌کنیم، بنابراین هر کالایی که در عطر بارون موجود می‌بینید با همان قیمت درج شده موجود است و هر کالایی که موجود نیست، ناموجود است. خواهشمندیم برای اطلاع از قیمت یا موجود تماس نگیرید. اگر به احتمال ضعیف کالای مورد نظر شما تمام شده باشد، در اولین فرصت سفارش شما لغو شده و مبلغ واریزی شما در اولین فرصت به حساب شما بازگشت داده می‌شود. در ضمن به شما اطمینان می‌دهیم عطر بارون به دلیل افزایش قیمت کالا، سفارش شما را لغو نخواهد کرد.