پس از تکمیل فرآیند خرید، اگر ارسال پستی را انتخاب کرده باشید، در روز کاری بعدی بسته‌ی شما ارسال شده و بین 1 تا 3 روز کاری دیگر به دست شما خواهد رسید، البته با توجه به شرایط پست ممکن است این بازه زمانی تغییر کند. در صورتی که تحویل بسته‌ی شما طولانی شد، با استفاده از کد رهگیری پیامک شده برای شما پس از تکمیل سفارش، موقعیت بسته را بررسی کنید. اگر ارسال توسط پیک ویژه استان تهران و البرز را انتخاب کرده باشید، اگر سفارش شما قبل از 10 صبح ثبت شده باشد همان روز و اگر بعد از 10 صبح ثبت شده باشد نهایتا تا روز کاری بعد بسته برای شما ارسال خواهد شد و جهت تحویل بسته با شما تلفنی هماهنگی خواهد شد.