عطر بارون در اولین روز اداری پس از ثبت سفارش شما، بسته‌ی کالای خریداری شده توسط شما را تحویل پست می‌دهد، پس از آن کد رهگیری بسته برای شما ارسال می‌گردد، شما می‌توانید با وارد کردن این کد در بخش رهگیری مرسولات پستی در سایت شرکت ملی پست از وضعیت و موقعیت بسته‌ی خود مطلع شوید، تاکید می‌کنیم که عطر بارون امکان دخل و تصرف در زود رسیدن یا دیر رسیدن بسته‌ی شما ندارد، بنابراین خواهشمندیم در این باره صبور باشید. اما در صورت شکستگی یا مفقود شدن کالا در پست، عطر بارون موضوع را پیگیری خواهد کرد و در صورت وقوع مشکل از جانب عطر بارون یا شرکت پست هزینه کالای شما را تقبل خواهد کرد.